2014 metų šventės, kultūriniai renginiai

Rudens vakarojimai - 2014 m.

Nuotraukas rasite čia

Sveikatingumo valandėlė

Nuotraukas rasite čia

Edukacinė valandėlė

Nuotraukas rasite čia

Labas, pasauli

Nuotraukas rasite čia

       Rudens spalvų simfonija    

Nuotraukas rasite čia

Ekskursija

    Nuotraukas rasite čia 

Rugsėjo 1-oji

rugsejo 1

Nuotraukas rasite čia 

Padėkos šventė

Pasibaigus mokslo metams norisi pasidžiaugti nuveiktais darbais, padėkoti visiems už rūpesti, pagalbą, pabūti visai bendruomenei kartu. Buvo nutarta surengti koncertą, kuriame dalyvautų visos grupės, pristatydamos stendinius pranešimus. Vaikų koncertas ir buvusių ugdytinių pasirodymas, geriausia dovana mūsų tėveliams už dovanotas išvykas, rūpestį, paramą.

 Gegužės 28 dieną lopšelio-darželio „Klevelis“ vaikai ir jų tėveliai rinkosi darželio kiemelyje, į Padėkos koncertą „Ačiū Jums už rūpestį ir meilę“.

Jau iš pat ryto vaikai šventiškai nusiteikę, bet su jauduliu laukė šventės pradžios. Kiekviena grupė parengė programos numerį, visi vaikai nuo mažiausių buvo koncerto dalyviai. Dainavome, grojome, šokome, deklamavome. Koncerte dalyvavo ir buvę mūsų ugdytiniai.

Labai džiaugiamės, nors ir šaltas oras, kad į koncertą susirinko didžiausia dauguma tėvelių. Prieš koncertą tėveliai apžiūrėjo grupių stendinius pranešimus su nuotraukomis iš įvairiausių veiklų ir renginių.

Direktorė Birutė Šakalinienė padėkojo darželio tėvų komiteto pirmininkei Ritai Lukoševičienei, nariams, grupių tėveliams už pagalbą, paramą, supratingumą, o auklėtojoms už nuoširdų darbą su vaikais. Padėkos raštais buvo apdovanotos puikios vedančiosios – „pienės pūkeliai“ Diana Margelienė ir Dalia Jonaitienė, koncerto rengėjos Giedrė Pašakinskienė, Dijana Lukoševičienė.

 

             Direktorės pavaduotojos ugdymui Mildos Kusienės inf. ir iliustr.

 

​Nuotraukas rasite čia