Aktuali informacija

                                                                                                                                     

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UGDYMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2019–02-26 ĮSAKYMAS NR. ŠV1-82 "DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2019 M."

                                                                                                                            parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-25 ĮSAKYMAS NR. AD1-183 "DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2019-2020 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS" 

                                                                     ...

Plačiau