Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VYKDYTOS MOKYTOJŲ APKLAUSOS APIBENDRINIMAS

                                                                                                                                                                parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS (VIDAUS AUDITO) ATASKAITA UŽ 2015 M. 

                                                                                                                                                               parsisiųsti Adobe.PDF formatu