Korupcijos prevencija

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMA

                                                                                                                                              parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“  2014-2016 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

                                                                                                                                 parsisiųsti Adobe.PDF formatu
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS

                                                                                                                                                         parsisiųsti Adobe.PDF formatu