Nepedagoginiai darbuotojai

                          NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Tarnybinio telefono nr., el. paštas

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

1.

Jūratė Baužienė

Direktoriaus pavaduotoja

(8 46) 39 23 35

direktore@ldklevelis.lt

Ūkinė veikla,

viešieji pirkimai

2.

Vilma Košaitienė

Specialistė

(8 46) 38 35 70

direktore@ldklevelis.lt

Finansų planavimas ir finansinių dokumentų tvarkymas

3.

Daiva Domantienė

Raštinės administratorė

(8 46) 38 35 70

direktore@ldklevelis.lt

Dokumentacija, archyvas

4.

Dalia Mikužienė

Maisto sandėlininkė; 

pagalbinė virtuvės darbininkė

 

(8 46) 38 35 70

 

Maisto prekių užsakymas ir išdavimas, apskaita sandėlyje;

pagalba virtuvėje

5.

Alma Dirgėlienė

Virėja

(8 46) 38 35 70

Maisto gamyba.

Būtinas profesinis išsilavinimas

6.

Severina Iščenko

Virėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Maisto gamyba.

Būtinas profesinis išsilavinimas

7.

Virginija Ramonienė

Virėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Maisto gamyba. 

Būtinas profesinis išsilavinimas

8.  Reda Lazutkienė Mokytojo padėjėja (8 46) 38 35 70

Pagalba konkrečiam ugdytiniui su spec. ugdymosi poreikiais

 

9.

Danguolė Reliugienė

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

10.

Veronika Kazlauskienė

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

11.

Jolanta Rupeikienė

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

12.

Raisa Grušina

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

13.

Emilija Matulevičienė

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

14.

Jolanta Vaičiūnienė

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

15.

Rasa Moreikienė

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

16.

Genovaitė Šišova

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

17.

Iveta Makšimaitė

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

18.

Jolanta Urbutytė

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

19.

Regina Palekienė

Auklėtojos padėjėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

20.  Sandra Valaitienė Auklėtojos padėjėja (8 46) 38 35 70 Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
21. Vida Stašaitienė Auklėtojos padėjėja (8 46) 38 35 70 Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese
22. Raimunda Višomirskienė Auklėtojos padėjėja (8 46) 38 35 70 Švaros ir tvarkos palaikymas grupėse, pagalba pedagogui ugdymo procese

23.

Vida Petronėlė Valiukienė

Sandėlininkė; patalynės ir skalbinių išdavėja

 

(8 46) 38 35 70

 

Minkšto inventoriaus priežiūra, švarios patalynės išdavimas

24.

Odeta Jankauskienė

Valytoja; darbininkė

 

(8 46) 38 35 70

 

Švaros ir tvarkos palaikymas bendrose patalpose

25.

Veronika Jonušienė

Kiemsargė

(8 46) 38 35 70

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra

26.

Vacys Margis

Kiemsargis 

(8 46) 38 35 70

Teritorijos tvarkymas ir priežiūra

27.

Karolis Skirutis

Elektrikas

(8 46) 38 35 70

Įvairūs darbai

28. Vaclovas Navickas Darbininkas (8 46) 38 35 70

Staliaus darbai ir kiti einamieji darbai