Viešosios ir administracinės paslaugos

VIEŠOSIOS PASLAUGOS
 
           Lopšelyje–darželyje „Klevelis" sudarytos sąlygos vaikų saugiam ir sveikam ugdymui. Įgyvendinami vaikų individualūs gebėjimai ir poreikiai, ugdoma vaiko saviraiška, kuriami humaniški, demokratiški vaikų ir pedagogų santykiai.
 
TEIKIAMOS PASLAUGOS:
 
Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • antropometrinių duomenų tyrimas ir analizė;
 • ligų ir traumų prevencija;
 • pirmos medicininės pagalbos teikimas;
 • vaikų mitybos organizavimas;
 • tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas.
 •  
 • Neformaliojo švietimo mokytojo (pedagogo) teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • teigiamo požiūrio į sveiką gyvenseną propagavimas;
 • judriųjų žaidimų organizavimas;
 • plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos prevencija;
 • sveikatos valandėlių organizavimas;
 • sporto švenčių, pramogų organizavimas;
 • pedagogų ir tėvų švietimas sveikos gyvensenos klausimais.
 
PAPILDOMOS  PASLAUGOS:
 
 1. Muzikalūs, drąsūs, pageidaujantys tobulėti muzikos srityje vaikai lavinami vokaliniame ansamblyje „Šypsenėlė" (paslauga teikiama nemokamai). Užsiėmimai vyksta: pirmadieniais 3–4 m. amžiaus vaikams 10.40–11.10 val.                                                                                           trečiadieniais 5–6 m. amžiaus vaikams 11.40–12.05 val.                                                                                           ketvirtadieniais 5–6 m. amžiaus vaikams 16.20–16.55 val.                                                                                         penktadieniais 5–6 m. amžiaus vaikams 11.45–12.15 val.                                                                                                                                                                               
 2. Sportinių pramoginių šokių užsiėmimai 3–6 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais 17.00–17.30 val. Paslauga mokama.
 3. Tekvondo sporto užsiėmimai 5–6 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00–17.45 val. Paslauga mokama.
 4.  Anglų k. pamokėlės 4–6 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 16.45–17.30 val. Paslauga mokama.
 5.  Keramikos būrelis. Užsiėmimai vyksta penktadieniais 17.00–18.00 val. Paslauga mokama.