Viešosios ir administracinės paslaugos

VIEŠOSIOS PASLAUGOS
 
           Lopšelyje–darželyje „Klevelis" sudarytos sąlygos vaikų saugiam ir sveikam ugdymui. Įgyvendinami vaikų individualūs gebėjimai ir poreikiai, ugdoma vaiko saviraiška, kuriami humaniški, demokratiški vaikų ir pedagogų santykiai.
 
TEIKIAMOS PASLAUGOS:
 
Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • antropometrinių duomenų tyrimas ir analizė;
 • ligų ir traumų prevencija;
 • pirmos medicininės pagalbos teikimas;
 • vaikų mitybos organizavimas;
 • tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas.
 •  
 •  Įstaigoje vykdoma neformaliojo vaikų švietimo sveikatos saugojimo ir sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikos atžalėlės". Neformaliojo ugdymo mokytojo teikiama pagalba ir funkcijos:
 • teigiamo požiūrio į sveiką gyvenseną propagavimas;
 • judriųjų žaidimų organizavimas;
 • plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos prevencija;
 • sveikatos valandėlių organizavimas;
 • sporto švenčių, pramogų organizavimas;
 • pedagogų ir tėvų švietimas sveikos gyvensenos klausimais.

Įstaigoje vykdoma ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa „Spalvų galia". Neformaliojo ugdymo (dailės) mokytojo funkcijos:

 • ugdyti vaikų kūrybinę vaizduotę, skatinant ieškoti, tyrinėti, eksperimentuoti, išbandyti įvairias dailės technikas, medžiagų galimybes, netradicinius kūrybinės veiklos būdus;                                                                                    
 • sudaryti sąlygas atsiskleisti individualiems vaikų gebėjimams ir polinkiams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko pasiekimus ir daromą pažangą;                                                                                                                                         
 • diegti naujas IKT, skatinančias vaikų kūrybiškumą.                                                                                                                                                                                                                                                                
PAPILDOMOS  PASLAUGOS:
 1. Muzikalūs, drąsūs, pageidaujantys tobulėti muzikos srityje vaikai lavinami vokaliniame ansamblyje „Šypsenėlė" (paslauga teikiama nemokamai). Užsiėmimai vyksta: pirmadieniais 3–4 m. amžiaus vaikams 10.40–11.10 val.                                                                                           trečiadieniais 5–6 m. amžiaus vaikams 11.40–12.05 val.                                                                                           ketvirtadieniais 5–6 m. amžiaus vaikams 16.20–16.55 val.                                                                                         penktadieniais 5–6 m. amžiaus vaikams 11.45–12.15 val.                                                                                                                                                                               
 2. Sportinių pramoginių šokių užsiėmimai 3–6 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais 17.00–17.30 val. Paslauga mokama.
 3. Tekvondo sporto užsiėmimai 5–6 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00–17.45 val. Paslauga mokama.
 4.  Anglų kalbos pamokėlės 4–6 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 16.45–17.30 val. Paslauga mokama.
 5.  Keramikos būrelis. Užsiėmimai vyksta penktadieniais 17.00–18.00 val. Paslauga mokama.