Darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Pareigos

Tarnybinio telefono nr.

Išsilavinimas, specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

1.

Birutė Šakalinienė

Direktorė

(8 46) 49 49 62

Aukštasis universitetinis,

edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė; II vadybinė

Vadovavimas

2.

Rūta Arnašienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(8 46) 38 35 70 

Aukštasis universitetinis,

edukologijos magistras

Vyr. auklėtoja

Ugdomosios veiklos organizavimas, ugdymo įstaigos strategijos įgyvendinimas

3.

Stasė Nedzveckienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

(8 46 ) 38 35 70

Aukštasis,

ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

4.

Rita Macijauskienė

Meninio ugdymo mokytoja

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, pedagogas

Vyr. muzikos mokytoja

Muzikinis ugdymas

5.

Agnė Jaraminienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8 670 47079

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

6.

Birutė Diržininkienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

7.

Vijoleta Kabanova

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8 606 37963

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas

8.

Jovita Šiaulytytė

Ankstyvojo ugdymo auklėtoja

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

9.

Birutė Ropienė

Ankstyvojo ugdymo auklėtoja

8 616 46680

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

10.

Nijolė Slušnienė

Ankstyvojo ugdymo auklėtoja

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

11.

Nijolė Venckūnienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas

12.

Eglė Mineikienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

8 636 14781

(8 46) 38 35 70

Aukštasis

universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinis ugdymas

13.

Asta Stankaitienė

Ankstyvojo ugdymo auklėtoja

8 600 44195

(8 46) 38 35 70

Aukštasis koleginis, socialinė pedagogika

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

14.

Zita Žemgulienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 (8 46) 38 35 70

Aukštasis, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

15.

Laima Simonavičienė

Ankstyvojo ugdymo auklėtoja

 (8 46) 38 35 70

Aukštasis

universitetinis, vaikystės pedagogika

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

16.

Margarita Izabelė Monkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8 676 15847

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas

17.

Dalia Jonaitienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

8 670 49507

(8 46) 38 35 70

Aukštasis

universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinis ugdymas

18.

Diana Grūdienė

Ankstyvojo ugdymo auklėtoja

(8 46) 38 35 70

Aukštasis

universitetinis, vaikystės pedagogika

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

19.

Giedrė Pašakinskienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8 645 79228

(8 46) 38 35 70

Aukštasis

universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinis ugdymas

20.

Diana Margelienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8 605 08812

(8 46) 38 35 70

Aukštasis

universitetinis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

21.

Jolanta Pabarčienė

Logopedė

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, specialioji pedagogika ir logopedija

Vyr. logopedė

Logopedija

22.

Alma Intienė

Neformalaus ugdymo pedagogė

 (8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja

Kūno kultūra

23.

Virginija Veizbonienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8 677 01383

(8 46) 38 35 70

Aukštasis koleginis, auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyr. auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

24.

Dijana Lukoševičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

8 616 46680

 (8 46) 38 35 70

Aukštasis, vaikystės pedagogika

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

25.

Inesa Izotova

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

(8 46) 38 35 70

Aukštasis, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

26.

Dovilė Gečienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

(8 46) 38 35 70

Aukštasis

universitetinis, ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

27.

Živilė Žibkuvienė

Neformalaus ugdymo pedagogė

(8 46) 38 35 70

Vidurinis (nebaigtas aukštasis)

Auklėtoja

Kūno kultūra