Sveikata

     informacija apie VSB

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Klevelis" sveikatos priežiūros funkcijas vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

              Pagrindinis visuomenės sveikatos priežiūros veiklos tikslas – padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.     

              Pagrindiniai visuomenės sveikatos priežiūros uždaviniai:

-        užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką, stiprinant ugdytinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;

-        formuoti teisingą švietimo įstaigos bendruomenės požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

-        numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu, įtarti ir užkirsti joms kelią;

-        suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;

-        vykdyti ugdytinių sveikatos būklės stebėjimą;

-        vykdyti ugdytinių maitinimo organizavimą ir priežiūrą.

 

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO GRUODŽIO MĖNESIO NAUJIENLAIŠKIS

                                                                                                                        parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "KLEVELIS" VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ MOKYKLOS, 2017–2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

                                                                                                           parsisiųsti PowerPoint formatu

SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRO REKOMENDACIJOS, KAIP APSAUGOTI VAIKUS NUO KARŠČIO POVEIKIO

                                                                                                                        parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VSB MEDŽIAGA APIE MENINGOKOKINĖS INFEKCIJOS SITUACIJĄ LIETUVOJE 

                                                                                                                        parsisiųsti Adobe.PDF formatu

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO INFORMACIJA APIE IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRUSINIŲ ŽARNYNO INFEKCIJŲ PLITIMĄ IR PREVENCIJĄ

                                                                                                                       parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO LOPŠELĮ-DARŽELĮ „KLEVELIS“ LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2017-2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

                                                                                                                     parsisiųsti Adobe.PDF formatu

VSB PARUOŠTA MEDŽIAGA, KAIP GAMTOJE SAUGIAI LEISTI LAIKĄ

                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

INFORMACIJA "ŠALTIS IR LAISVALAIKIS GAMTOJE"

                                                                                                                 parsisiųsti Adobe.PDF formatu

Tuberkuliozė