TEISĖS AKTAI

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMAS NR. T2-352 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 

                                                                                                                                parsisiųsti Adobe.PDF formatu              

                                          SPRENDIMO NR. T2-352 NAUJA REDAKCIJA  – 2016 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMAS NR. T2-212    

                                                                                                              parsisiųsti Adobe.PDF formatu                                                                                                                                            

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMAS NR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRAOGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO"

                                                                                                                                                 parsisiųsti RAR formatu                                           

                      1) SPRENDIMO NR. T2-143 NAUJA REDAKCIJA 2016-11-24 NR. T2-282   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

                      2) SPRENDIMO NR. T2-143 NAUJA REDAKCIJA 2018-12-20 NR. T2-269 parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS NR. T2-298 DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO

                                                                                                                                parsisiųsti RAR formatu