Dokumentai

                  

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" 2019–2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

                                                                                                                 parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

                                                                                                         parsisiųsti Adobe.PDF formatu                                                                                   

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu                                                                                                                                                                                                     
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA
                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu