Dokumentai

LOPŠELIO-DARŽELIO "KLEVELIS" DIREKTORĖS BIRUTĖS ŠAKALINIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PROJEKTAS

                                 Pasiūlymus galima siųsti Įstaigos tarybos pirmininkei Vijoletai Kabanovai el.paštu vijoleta.ka@gmail.com                                                                                                    

                                                                                                              parsisiųsti Adobe.PDF formatu                          

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" 2019–2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

                                                                                                                          parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

                                                                                                         parsisiųsti Adobe.PDF formatu                                                                                   

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

                                                                                                 parsisiųsti Adobe.PDF formatu