Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2019-03-31 

                                                                                                                                   parsisiųsti Zip rinkiniu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-12-31

                                                                                                                                       parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-09-30

                                                                                                                                                      parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-06-30 

                                                                                                                                                       parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-03-31 

                                                                                                                             parsisiųsti RAR formatu