Finansinių ataskaitų rinkiniai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-09-30

                                                                                                                                                      parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-06-30 

                                                                                                                                                       parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2018-03-31 

                                                                                                                             parsisiųsti RAR formatu