Posėdžiai ir susitikimai

Spalio 4 d., 14.00 val. – Tarptautinės mokytojų dienos šventė ,,Kai tu šalia“

Spalio 9 d., 10.00 val. – Korupcijos kontrolės vykdymo komisijos posėdis

Spalio 9 d., 13.00 val. – Metodinės tarybos posėdis

Spalio 11 d., 13.00 val. – Audito darbo grupės posėdis

Spalio 12 d., 10.00 val. – Darbo grupės įstaigos interjerui atnaujinti edukacinėmis priemonėmis susitikimas

Spalio 15 d., 13.00 val. – Darbo tarybos posėdis. Darbuotojų tarifikacijos, darbo grafikų, naujų dokumentų analizavimas

Spalio 17 d., 10.00 val. – Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas

Spalio 17 d., 17.00 val. – Tėvų tarybos posėdis

Spalio 25 d., 10.00 val. – Direkcinis pasitarimas. Prevencinės priemonės vaikų sveikatos būklei gerinti