Posėdžiai ir susitikimai

Lapkričio 15 d., 13.00 val. – Įstaigos tarybos posėdis. Metinė darbo drausmė ir  ūkinės veiklos analizė. Gairės 2019 metams.

Lapkričio 20 d., 13.00 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis. Pranešimas ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymas ir plėtros galimybės“. Spec. poreikių vaikų raidos išvadų tikslinimas, veiklos rezultatų aptarimas.

Lapkričio 21 d., 10.00 val. – Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas.

Lapkričio 26 d., 13.00 val. – Mokytojų tarybos posėdis. Ikimokyklinio ugdymo kaita šimtmečio eigoje. 2019 metų veiklos gairių numatymas.

Lapkričio 28 d., 13.00 val. – Atestacijos komisijos posėdis. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos tikslinimas. Gautų naujų dokumentų analizavimas.

Lapkričio 30 d., 10.00 val. – Direkcinis pasitarimas. Ugdymo proceso stebėsenos rezultatai.