Vykdomos programos

  

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLEVELIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA                                            
                                                                                                                               parsisiųsti Adobe. PDF formatu
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA         
                                                                                                                              parsisiųsti Adobe .PDF formatu
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" NEFORMALIOJI VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKATOS SAUGOJIMO IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA „SVEIKOS ATŽALĖLĖS"                parsisiųsti Adobe. PDF formatu
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA „SPALVŲ GALIA"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             parsisiųsti Adobe.PDF formatu
 
PROGRAMA  „ZIPIO DRAUGAI"  http://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/
 
SOCIALINIO-EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS"
                                                                                                                                parsisiųsti Adobe.PDF formatu