Vykdomos programos

  

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLEVELIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" NEFORMALIOJI VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKATOS SAUGOJIMO IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA „SVEIKOS ATŽALĖLĖS"
 
 
 
SOCIALINIO-EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS"
                                                                                                                                                           parsisiųsti Adobe.PDF formatu