Viešieji pirkimai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" METINIS PIRKIMŲ PLANAS, 2017 M. 

                                                                                                                        parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2017 M.

                                                                                                                                       parsisiųsti Zip formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2016 M.

                                                                                                                          parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2016 M. 

                                                                                                             parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAI, 2016-12-31
                                                                                                                           parsisiųsti RAR formatu